Autorizované osoby
dle z. č. 100/2001 Sb.
Dotaz:
Pouze osoby s platnou autorizací
Specializace:
Řadit podle:

Nalezeno záznamů: 246Stránka 6/25<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>
Frélich Zdeněk Mgr.
Zaměstnavatel: EKOTOXA, s.r.o.
Město zaměstnání: Brno - Černá Pole
Město bydliště: Opava

Frola František Ing.
krajinný ráz, krajinná ekologie, obnovitelné zdroje energií (FVE, větrné elektrárny), biologické složky přírody, lesní ekosystémy, studie proveditelnosti, územní plány (SEA), prvky ÚSES, přírodní prvky a zdroje, arboristika
Zaměstnavatel: FROLAPROJEKT Ing. F. Frola
Město zaměstnání: Hradec Králové 11
Město bydliště: Hradec Králové 11

Götthans Petr Ing.
zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, dřevařský a papírenský průmysl, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, odpadové hospodářství, úpravy a ochrana krajiny
Zaměstnavatel: Ing. Petr Götthans
Město zaměstnání: Olomouc
Město bydliště: Olomouc

Gresl Josef Ing.
www.gresl-eia.cz Posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení záměru, dokumentace EIA včetně souvisejících studií, vyhotovení posudku k dokumentaci EIA. Komplexní inženýring pro technologie průmyslu, rozšiřování skladových a výrobních prostor, navyšování výrobní kapacity, obchodní komplexy, skladování nebezpečných látek, odpadové hospodářství, silniční i železniční dopravní stavby
Zaměstnavatel: Gresl-EIA.cz, IČO: 72477393
Město zaměstnání: Zlín
Město bydliště: Zlín

Grúz Jiří RNDr.
vodní hospodářství
Zaměstnavatel: Ecological Consulting, a.s.
Město zaměstnání: Olomouc
Město bydliště: Bohuňovice

Hammer Václav Ing.
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizace ČKAIT), čištění odpadních vod, výroba papíru a celulozy, vybrané chemické výroby, odpadové hospodářtví, sanace ekologických zátěží
Zaměstnavatel: OSVČ
Město zaměstnání:
Město bydliště: Praha 10

Hána Willy Ing. arch., CSc.
urbanismus, územní a regionální plánování, životní prostředí
Zaměstnavatel: ATELIER URBIA - Ing. Arch. Willy Hána, CSc.
Město zaměstnání: Praha 4
Město bydliště: Praha 4

Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel:
Město zaměstnání:
Město bydliště: Hlučín

Hanzlíčková Eugenie Ing.
vodní hospodářství, ovzduší, odpady, chemické látky
Zaměstnavatel: OSVČ
Město zaměstnání: Praha 4
Město bydliště: Praha 4

Henyšová Hana Ing.
Zaměstnavatel: Ing. Hana Henyšová, poradenství v ŽP; OSVČ
Město zaměstnání: Cheb
Město bydliště: Ždírec nad Doubravou
Nalezeno záznamů: 246Stránka 6/25<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>