Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK009
Název záměru: Kamenolom Podhorní Újezd
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínPodhorní Újezd a VojicePodhorní Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2003 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KÁMEN OSTROMĚŘ, s. r. o., Nádražní ul. 414, 507 52 Ostroměř
IČ oznamovatele: 62024663
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK009_oznameni.doc (427 kB) - 09.07.2002 11:37:52
Informace o oznámení: HKK009_infOznam.doc (33 kB) - 03.07.2002 15:54:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK009_zjistovaci.doc (40 kB) - 26.08.2002 07:42:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK009_dokumentace.doc (1794 kB) - 17.03.2003 11:27:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK009_infDokumentace.doc (147 kB) - 17.03.2003 12:15:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK009_posudek.doc (979 kB) - 07.07.2003 14:48:25
Informace o posudku: HKK009_infPosudek.doc (139 kB) - 07.07.2003 14:48:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK009_inf1VP.doc (148 kB) - 18.07.2003 06:54:27
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK009_zapis1VP.doc (42 kB) - 06.08.2003 06:39:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK009_zaveryStan.doc (242 kB) - 26.08.2003 11:15:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: