Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Blažek Jan Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42335/ENV/06; 60048/ENV/11; 62422/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3591/576/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Vodní zdroje Chrudim
Zaměstnavatel - ulice: U Vodárny 137
Zaměstnavatel - mesto: Chrudim
Zaměstnavatel - PSČ: 537 01
Zaměstnavatel - telefon: 469 637 101
Bydliště - ulice: Na Rybníčkách 170, Černá za Bory
Bydliště - město: Pardubice
Bydliště - PSČ: 533 01
Bydliště - telefon: 724 130 089
Email: blazek@vz.cz
Poznámka: hydrogeologie, ochrana podzemních vod
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: