Záměry na území ČR
Kód záměru: STC490
Název záměru: Obalovna Markovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraŽlebyŽleby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2007 10:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice č.p. 331, 285 21 Zbraslavice
IČ oznamovatele: 25261282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC490_oznameni.pdf (2902 kB) - 15.11.2006 09:18:29
Informace o oznámení: STC490_infOznam.doc (56 kB) - 15.11.2006 09:18:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC490_zjistovaci.doc (86 kB) - 27.12.2006 08:16:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC490_dokumentace.pdf (3014 kB) - 25.04.2007 08:18:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC490_infDokumentace.doc (55 kB) - 25.04.2007 08:18:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC490_posudek.pdf (413 kB) - 03.08.2007 08:08:30
Informace o posudku: STC490_infPosudek.doc (56 kB) - 03.08.2007 08:08:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC490_inf1VP.doc (75 kB) - 03.08.2007 08:13:37
Zápis z 1. veřejného projednání: STC490_zapis1VP.doc (199 kB) - 10.09.2007 13:52:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC490_zaveryStan.doc (328 kB) - 19.10.2007 09:28:46
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraObecní úřad Žleby
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: