Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6024
Název záměru: Centrální víceúčelové zařízení pro nakládání s odpady Kamenná Horka
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyKamenná HorkaČeská Kamenná Horka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2005 07:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIKO SVITAVY a.s., Svitavy
IČ oznamovatele: 25260715
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6024_oznameni.doc (40 kB) - 02.03.2005 09:01:46
Informace o oznámení: OV6024_infOznam.doc (38 kB) - 02.03.2005 09:01:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6024_posudek.doc (3698 kB) - 27.06.2005 11:50:40
Informace o posudku: OV6024_infPosudek.doc (37 kB) - 27.06.2005 11:50:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6024_inf1VP.doc (39 kB) - 04.07.2005 07:14:34
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6024_zapis1VP.doc (38 kB) - 01.08.2005 13:44:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6024_zaveryStan.doc (115 kB) - 12.09.2005 06:23:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: