Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK472
Název záměru: Dotěžení zbývající plochy dobývacího prostoru (DP) Stéblová V
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceStéblováStéblová
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2010 16:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠARAVEC a RUČ, spol. s r. o., Smilova 310, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 62063928
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Text oznámení záměru: PAK472_oznameni.pdf (20396 kB) - 15.02.2010 08:55:51
Informace o oznámení: PAK472_infOznam.doc (56 kB) - 15.02.2010 08:55:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK472_zjistovaci.doc (161 kB) - 24.03.2010 16:31:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: