Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK452
Název záměru: Chrtníky – zahloubení lomu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceCholticeCholtice
Pardubický krajPardubiceChrtníkyChrtníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2011 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice, Brožíkova
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK452_oznameni.pdf (10732 kB) - 06.10.2009 07:52:13
Informace o oznámení: PAK452_infOznam.doc (50 kB) - 06.10.2009 07:52:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK452_zjistovaci.doc (71 kB) - 29.08.2011 10:17:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK452_dokumentace.pdf (10960 kB) - 18.01.2010 09:17:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK452_infDokumentace.doc (50 kB) - 18.01.2010 09:17:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK452_posudek.pdf (1326 kB) - 27.04.2010 08:54:25
Informace o posudku: PAK452_infPosudek.doc (52 kB) - 27.04.2010 08:54:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK452_zaveryStan.doc (127 kB) - 14.10.2010 09:10:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: