Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6004
Název záměru: Bystřec - kamenolom
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíBystřecBystřec
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2004 07:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GRANITA s.r.o., Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč
IČ oznamovatele: 45270741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6004_oznameni.zip (56529 kB) - 24.01.2003 15:50:56
Informace o oznámení: OV6004_infOznam.doc (30 kB) - 24.01.2003 15:50:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6004_zjistovaci.doc (27 kB) - 13.02.2003 07:29:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6004_dokumentace.zip (1431 kB) - 06.05.2003 06:00:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6004_infDokumentace.doc (31 kB) - 06.05.2003 06:00:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6004_posudek.doc (232 kB) - 18.08.2003 12:10:07
Informace o posudku: OV6004_infPosudek.doc (30 kB) - 18.08.2003 12:10:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6004_inf1VP.doc (29 kB) - 22.09.2003 06:11:14
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6004_zapis1VP.doc (31 kB) - 01.10.2003 06:07:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6004_zaveryStan.doc (112 kB) - 12.03.2004 07:59:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: