Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK603
Název záměru: Rekonstrukce jímacího území Podlažice, Pardubický kraj
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrastChrast
Pardubický krajChrudimChrastPodlažice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2013 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Chrudim, Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ oznamovatele: 48171590
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.07.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK603_oznameni.zip (48455 kB) - 26.06.2013 10:14:58
Informace o oznámení: PAK603_infOznam.rtf (189 kB) - 26.06.2013 14:42:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK603_zjistovaci.zip (1071 kB) - 18.07.2013 12:25:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK603_infZjistovaci.rtf (168 kB) - 18.07.2013 12:25:56
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: