Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK018
Název záměru: Stavební úpravy stájí Volovka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodRychnovekDoubravice u České Skalice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2003 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Dolany
IČ oznamovatele: 00126365
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK018_oznameni.doc (90 kB) - 04.11.2002 11:09:19
Informace o oznámení: HKK018_infOznam.doc (29 kB) - 22.11.2002 09:42:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK018_posudek.doc (1122 kB) - 21.02.2003 08:59:03
Informace o posudku: HKK018_infPosudek.doc (146 kB) - 21.02.2003 08:27:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK018_inf1VP.doc (146 kB) - 12.03.2003 10:53:07
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK018_zapis1VP.doc (29 kB) - 10.04.2003 12:13:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK018_zaveryStan.doc (220 kB) - 10.04.2003 12:10:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: