Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pantoflíček Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43007/ENV/06, 96790/ENV/10, 41358/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1547/197/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Přestavlky č.p. 14
Bydliště - město: Přestavlky u Čerčan
Bydliště - PSČ: 257 23
Bydliště - telefon: 602 331 975
Email: petrpantoflicek@seznam.cz
Poznámka: zemědělství, vodní hospodářství, potravinářství, obchodní a skladové areály, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano