Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pantoflíček Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43007/ENV/06; 96790/ENV/10; 41358/ENV/16; MZP/2021/710/4878
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1547/197/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
HKK008, HKK016, HKK018, HKK020, HKK039, HKK061, HKK065, HKK066, HKK077, HKK087, HKK093, HKK128, HKK176, HKK178, HKK275, HKK308, HKK395, HKK454, HKK499, HKK645, HKK648, HKK665, HKK694, HKK720, HKK771, HKK824, HKK856, HKK901, HKK927, HKK945, HKK953, HKK962, HKK979, HKK981, HKK1000, HKK1023, HKK1096, HKK1104, JHC029, JHC150, JHC236, JHC282, JHC288, JHC341, JHC495, JHC523, JHC585, JHC638, JHC724, JHC728, JHC733, JHC735, JHC753, JHC762, JHC782, JHC788, JHC856, JHC860, JHC870, JHC904, JHC929, JHC949, JHC982, JHC989, JHC1018, JHC1028, JHC1062, JHC1075, JHC1112, JHC1122, JHM143, JHM179, JHM859, JHM887, JHM972, JHM980, JHM1049, JHM1059, JHM1310, JHM1378, JHM1552, KVK516, LBK329, MSK1651, MSK2108, OLK035, OLK168, OLK459, OLK715, OLK787, OLK801, OLK869, PAK019, PAK103, PAK140, PAK217, PAK221, PAK223, PAK234, PAK244, PAK253, PAK317, PAK444, PAK503, PAK512, PAK577, PAK622, PAK623, PAK633, PAK656, PAK661, PAK804, PAK811, PAK842, PAK871, PAK876, PAK896, PAK903, PLK003, PLK173, PLK1548, PLK1678, PLK1687, PLK1711, PLK1746, PLK1780, PLK1859, STC031, STC074, STC235, STC262, STC326, STC357, STC437, STC446, STC638, STC1227, STC1586, STC1605, STC1842, STC2026, STC2348, STC2569, ULK321, ULK603, ULK1109, VYS002, VYS032, VYS036, VYS082, VYS095, VYS126, VYS143, VYS164, VYS167, VYS175, VYS178, VYS182, VYS187, VYS202, VYS230, VYS273, VYS314, VYS335, VYS360, VYS404, VYS448, VYS503, VYS519, VYS527, VYS579, VYS599, VYS696, VYS722, VYS730, VYS732, VYS776, VYS799, VYS805, VYS830, VYS840, VYS864, VYS877, VYS887, VYS894, VYS900, VYS931, VYS946, VYS979, VYS1001, VYS1090, VYS1123, VYS1184, VYS1201, VYS1221, VYS1233, ZLK998
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Přestavlky č.p. 14
Bydliště - město: Přestavlky u Čerčan
Bydliště - PSČ: 257 23
Bydliště - telefon: 602 331 975
Email: petrpantoflicek@seznam.cz
Poznámka: zemědělství, lesní a vodní hospodářství, potravinářský průmysl, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano