Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK715
Název záměru: Produkční farma Olbramice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlbramiceOlbramice u Vilémova
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2014 15:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
IČ oznamovatele: 00147648
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2014
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: OLK715_oznameni.zip (11608 kB) - 03.11.2014 16:43:28
Informace o oznámení: OLK715_infOznam.pdf (234 kB) - 03.11.2014 16:43:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK715_zjistovaci.docx (58 kB) - 05.12.2014 15:12:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: