Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1605
Název záměru: Zimoviště masného skotu Zderadice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovMaršoviceZderadice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2013 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dana Zderadičková, Zderadice 27, 257 56 Maršovice
IČ oznamovatele: 18595456
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.12.2012
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1605_oznameni.pdf (5028 kB) - 03.12.2012 08:43:11
Informace o oznámení: STC1605_infOznam.doc (86 kB) - 04.12.2012 11:41:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1605_zjistovaci.doc (134 kB) - 09.01.2013 09:34:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1605_infZjistovaci.doc (63 kB) - 09.01.2013 09:34:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: