Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1378
Název záměru: Stáj mladého skotu Střelice, k. ú. Střelice u Brna
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovStřeliceStřelice u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2017 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEVO Střelice, a. s., Za Humny 728/25, 664 47 Střelice u Brna
IČ oznamovatele: 60696184
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2017
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1378_oznameni.pdf (8605 kB) - 12.05.2017 09:15:42
Informace o oznámení: JHM1378_infOznam.pdf (347 kB) - 12.05.2017 09:15:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2017
Datum nabytí právní moci: 27.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1378_zjistovaci.pdf (514 kB) - 26.06.2017 10:01:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1378_infZjistovaci.pdf (514 kB) - 26.06.2017 10:01:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: