Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK869
Název záměru: PTENÍ - Stáj pro výkrm prasat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovPteníPtení
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2020 06:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rols Lešany. spol. s. r. o., Lešany č. p. 173, 798 42 Lešany
IČ oznamovatele: 49969552
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: OLK869_oznameni.zip (11509 kB) - 09.09.2020 10:25:05
Informace o oznámení: OLK869_infOznam.pdf (340 kB) - 09.09.2020 10:25:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2020
Datum nabytí právní moci: 08.12.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OLK869_zjistovaci.pdf (539 kB) - 06.11.2020 06:41:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Kostelec na Hané
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: