Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK896
Název záměru: Tisová - Farma pro chov dojnic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíTisováTisová u Vysokého Mýta
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2021 07:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Zálší
IČ oznamovatele: 00131725
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2021
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK896_oznameni.pdf (16636 kB) - 02.03.2021 09:49:14
Informace o oznámení: PAK896_infOznam.pdf (191 kB) - 13.07.2021 07:58:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2021
Datum nabytí právní moci: 25.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK896_zjistovaci.zip (1472 kB) - 27.04.2021 08:36:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Vysoké Mýto
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: