Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC904
Název záměru: Novostavba stáje pro skot Hosty
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHostyHosty
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 08:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Daňhel s.r.o., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ oznamovatele: 28149289
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2019
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC904_oznameni.pdf (10599 kB) - 03.07.2019 14:42:17
Informace o oznámení: JHC904_infOznam.pdf (156 kB) - 03.07.2019 14:44:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2019
Datum nabytí právní moci: 23.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC904_zjistovaci.pdf (238 kB) - 20.08.2019 08:20:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Týn nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: