Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK811
Název záměru: Farma pro chov dojnic Nové Lhotice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLiboměřiceNové Lhotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.07.2018 12:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Liboměřice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoňovice
IČ oznamovatele: 25923111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2018
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK811_oznameni.pdf (7355 kB) - 04.05.2018 12:35:50
Informace o oznámení: PAK811_infOznam.pdf (235 kB) - 04.05.2018 12:35:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2018
Datum nabytí právní moci: 30.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK811_zjistovaci.zip (569 kB) - 12.07.2018 12:48:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrudim
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: