Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM857
Název záměru: Farma pro výkrm brojlerových kuřat Valtrovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoValtroviceValtrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2011 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DAN-MORAVIA AGRAR a.s.
IČ oznamovatele: 25335995
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM857_dokumentace.pdf (4713 kB) - 09.09.2010 11:10:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM857_infDokumentace.pdf (103 kB) - 13.09.2010 10:17:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM857_posudek.doc (5466 kB) - 20.12.2010 15:58:50
Informace o posudku: JHM857_infPosudek.doc (59 kB) - 20.12.2010 15:58:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM857_zaveryStan.doc (104 kB) - 18.03.2011 09:37:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: