Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Nešpor Miroslav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
32508/ENV/06; 90139/ENV/10; 30943/ENV/15; MZP/2021/710/5302
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
402/83/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ, projektová kancelář
Zaměstnavatel - ulice: Na Zádole 211
Zaměstnavatel - mesto: Veleň
Zaměstnavatel - PSČ: 250 63
Zaměstnavatel - telefon: 602 375 603
Bydliště - ulice: Na Zádole 211
Bydliště - město: Veleň; pošta Mratín
Bydliště - PSČ: 250 63
Bydliště - telefon: 602 375 603
Email: nespor.projekt@volny.cz
Poznámka: výrobní a skladové areály, zemědělské stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: