Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK554
Název záměru: Novostavba bioplynové stanice Odolice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostBělušiceOdolice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2010 08:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NADE s.r.o., Hlavní 560, 357 47 Krásno
IČ oznamovatele: 24964922
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK554_oznameni.pdf (2209 kB) - 16.06.2009 07:10:03
Informace o oznámení: ULK554_infOznam.doc (34 kB) - 16.06.2009 07:10:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK554_zjistovaci.pdf (625 kB) - 10.07.2009 08:20:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK554_dokumentace.doc (11005 kB) - 01.10.2009 09:49:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK554_infDokumentace.doc (43 kB) - 01.10.2009 09:49:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK554_posudek.pdf (2062 kB) - 25.11.2009 09:35:20
Informace o posudku: ULK554_infPosudek.doc (42 kB) - 25.11.2009 09:35:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK554_zaveryStan.pdf (91 kB) - 04.05.2010 07:37:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: