Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK659
Název záměru: MODERNIZACE FARMY NOSNIC OPOČNO
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouOpočnoOpočno pod Orlickými horami
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2015 09:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SEVAPOR s.r.o.
IČ oznamovatele: 28174356
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK659_oznameni.zip (26152 kB) - 05.03.2013 10:01:28
Informace o oznámení: HKK659_infOznam.pdf (316 kB) - 05.03.2013 10:01:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK659_zjistovaci.pdf (384 kB) - 28.03.2013 10:46:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK659_infZjistovaci.pdf (384 kB) - 28.03.2013 10:46:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK659_dokumentace.zip (7860 kB) - 17.06.2015 12:47:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK659_infDokumentace.pdf (341 kB) - 17.06.2015 12:47:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK659_posudek.pdf (2616 kB) - 02.10.2015 06:50:30
Informace o posudku: HKK659_infPosudek.pdf (336 kB) - 02.10.2015 06:50:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK659_zaveryStan.pdf (428 kB) - 25.11.2015 13:41:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: