Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK898
Název záměru: Modernizace zemědělského podniku VEMAS a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/68;II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíŽamberkŽamberk
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2021 12:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEMAS a.s., Na Drahách 444, 564 01 Žamberk
IČ oznamovatele: 47452463
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2021
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK898_oznameni.zip (14260 kB) - 26.03.2021 09:47:37
Informace o oznámení: PAK898_infOznam.pdf (185 kB) - 26.03.2021 09:47:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK898_zjistovaci.zip (660 kB) - 14.05.2021 12:22:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: