Záměry na území ČR
Kód záměru: STC979
Název záměru: Dostavba mléčné farmy Drhovy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDrhovyDrhovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2009 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Nečín, 262 13 Nečín
IČ oznamovatele: 00108146
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC979_oznameni.doc (20390 kB) - 10.10.2008 10:56:37
Informace o oznámení: STC979_infOznam.doc (85 kB) - 10.10.2008 09:57:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC979_zjistovaci.doc (104 kB) - 14.11.2008 10:17:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Dobříš
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC979_posudek.doc (1635 kB) - 17.02.2009 10:49:43
Informace o posudku: STC979_infPosudek.doc (76 kB) - 17.02.2009 10:48:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC979_inf1VP.doc (55 kB) - 13.03.2009 16:59:49
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC979_inf2VP.doc (64 kB) - 25.03.2009 08:26:16
Zápis z 2. veřejného projednání: STC979_zapis2VP.doc (224 kB) - 09.04.2009 07:50:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC979_zaveryStan.doc (253 kB) - 15.05.2009 09:58:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: