Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Konopásek Václav Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
33623/ENV/06, 97684/ENV/10, 12086/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
56/11/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Špačkova 1005/17
Bydliště - město: Praha 6 - Suchdol
Bydliště - PSČ: 165 00
Bydliště - telefon: 233 920 195, 233 920 196, 603 460 140
Email: vaclav.konopasek@seznam.cz
Poznámka: zemědělské a potravinářské stavby a technologie, průmyslové a skladové (logistické) areály, obchodní střediska, strojírenská výroba
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: