Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK007
Název záměru: Novostavba objektu pro produkční dojnice farma Roprachtice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyRoprachticeRoprachtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2002 18:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Roprachtice
IČ oznamovatele: 00655961
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jonáš František prof., Ing., DrSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK007_oznameni.doc (17574 kB) - 29.05.2002 07:57:07
Informace o oznámení: LBK007_infOznam.doc (47 kB) - 29.05.2002 07:57:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jonáš František prof., Ing., DrSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK007_dokumentace.doc (17574 kB) - 21.01.2003 18:44:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK007_infDokumentace.doc (30 kB) - 21.01.2003 18:44:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK007_posudek.doc (336 kB) - 17.09.2002 08:36:32
Informace o posudku: LBK007_infPosudek.doc (46 kB) - 17.09.2002 08:36:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK007_inf1VP.doc (46 kB) - 17.09.2002 08:43:16
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK007_zapis1VP.doc (27 kB) - 21.01.2003 18:52:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK007_zaveryStan.doc (133 kB) - 21.01.2003 18:54:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: