Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1063
Název záměru: Regulační plán Úžice-jihovýchod, Obchodní centrum
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkÚžiceÚžice u Kralup nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2010 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Úžice
IČ oznamovatele: 00237256
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Text oznámení záměru: STC1063_oznameni.zip (12989 kB) - 30.03.2009 09:04:27
Informace o oznámení: STC1063_infOznam.doc (91 kB) - 30.03.2009 09:07:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1063_zjistovaci.doc (121 kB) - 18.05.2009 10:50:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1063_dokumentace.zip (6879 kB) - 12.08.2009 10:55:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1063_infDokumentace.doc (73 kB) - 13.08.2009 11:28:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1063_posudek.pdf (581 kB) - 11.11.2009 10:16:57
Informace o posudku: STC1063_infPosudek.doc (73 kB) - 16.11.2009 10:36:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1063_inf1VP.doc (65 kB) - 30.11.2009 07:55:36
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1063_zapis1VP.doc (2336 kB) - 22.12.2009 10:30:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1063_zaveryStan.doc (234 kB) - 17.02.2010 09:21:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: