Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Marťan Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
53451/ENV/06; 53213/ENV/11; 20886/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4204/680/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Agroprojekta, spol. s r.o; EKOME, spol. s r. o..
Zaměstnavatel - ulice: Na Splávku 1182; Tečovská 257
Zaměstnavatel - mesto: Uherské Hradiště; Zlín - Malenovice
Zaměstnavatel - PSČ: 686 01; 763 02
Zaměstnavatel - telefon: 572 556 608
Bydliště - ulice: Strmá 1046
Bydliště - město: Uherské Hradiště
Bydliště - PSČ: 686 05
Bydliště - telefon: 572 579 765, 603 816 127
Email: martan@agroprojekta.cz
Poznámka: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Zpracování tzv. podlimitního oznámení, oznámení záměru, dokumentace EIA, posudku k dokumentaci EIA pro technologie průmyslu, rozšiřování skladových a výrobních prostor, navyšování výrobní kapacity, obchodní komplexy, skladování nebezpečných látek, silniční i železniční dopravní stavby, vodní hospodářství (aut. Inž.), krajinný ráz, ochrana ŽP (soudní znalec) aj.
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano