Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK350
Název záměru: Autobazar Tlumačov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínTlumačovTlumačov na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2008 15:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Richard Pokorný
IČ oznamovatele: 12217581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK350_oznameni.zip (681 kB) - 15.01.2008 12:33:54
Informace o oznámení: ZLK350_infOznam.pdf (47 kB) - 15.01.2008 12:33:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK350_zjistovaci.pdf (60 kB) - 21.02.2008 08:59:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK350_dokumentace.rar (13267 kB) - 30.05.2008 06:37:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK350_infDokumentace.pdf (34 kB) - 30.05.2008 06:32:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK350_posudek.rar (45 kB) - 19.09.2008 06:34:17
Informace o posudku: ZLK350_infPosudek.pdf (33 kB) - 19.09.2008 06:34:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK350_zaveryStan.pdf (84 kB) - 01.12.2008 15:34:17
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: