Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kadlecová Zuzana RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40277/ENV/06, 34801/ENV/11, 25739/ENV/16, MZP/2021/710/5670
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15246/3983/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. ZUZANA KADLECOVÁ
Zaměstnavatel - ulice: nám T.G. Masaryka 2433
Zaměstnavatel - mesto: Zlín
Zaměstnavatel - PSČ: 760 01
Zaměstnavatel - telefon: 606 448 182
Bydliště - ulice: Stříbrná 549
Bydliště - město: Zlín - Kudlov
Bydliště - PSČ: 760 01
Bydliště - telefon: 606 448 182
Email: zuzana.kadlecova@gmail.com
Poznámka: výroba a zpracování kovů, dřevařský a papírenský průmysl, průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, obchodní a skladové areály, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, rekreace, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano