Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK073
Název záměru: Rozvoj závodu Kvasiny ŠKODA AUTO a.s.
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouKvasinyKvasiny
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouSolniceSolnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2005 15:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 00177041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK073_oznameni.doc (1121 kB) - 12.07.2004 12:59:31
Informace o oznámení: HKK073_infOznam.doc (151 kB) - 10.06.2004 08:12:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK073_zjistovaci.doc (170 kB) - 23.07.2004 08:06:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK073_dokumentace.doc (1585 kB) - 06.12.2004 16:36:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK073_infDokumentace.doc (147 kB) - 06.12.2004 16:36:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK073_posudek.doc (1126 kB) - 03.03.2005 10:52:41
Informace o posudku: HKK073_infPosudek.doc (155 kB) - 03.03.2005 10:52:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK073_inf1VP.doc (154 kB) - 14.03.2005 11:01:06
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK073_zapis1VP.doc (135 kB) - 08.04.2005 12:55:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK073_zaveryStan.doc (261 kB) - 20.04.2005 14:36:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: