Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1661
Název záměru: Mladá Boleslav - ŠKODA AUTO a.s. Přístavba haly M14, III. a IV. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2013 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 00177044
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2013
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: STC1661_oznameni.zip (17734 kB) - 20.05.2013 13:56:34
Informace o oznámení: STC1661_infOznam.doc (72 kB) - 24.05.2013 08:04:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1661_zjistovaci.doc (105 kB) - 26.06.2013 08:50:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1661_infZjistovaci.doc (63 kB) - 26.06.2013 08:50:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: