Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK711
Název záměru: Výstavba areálu f. KCK CYKLOSPORT – MODE s.r.o. v Otrokovicích
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceKvítkovice u Otrokovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2014 12:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ATELIÉR 91, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 46993134
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2014
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK711_oznameni.zip (3721 kB) - 12.03.2014 10:16:03
Informace o oznámení: ZLK711_infOznam.pdf (288 kB) - 12.03.2014 10:16:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK711_zjistovaci.zip (947 kB) - 14.04.2014 12:49:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: