Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8176
Název záměru: Vodní svět Velké Karlovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVelké KarloviceMalé Karlovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2015 07:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROJEKTinvest, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
IČ oznamovatele: 64510476
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2015
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Horní Vsacko
Dotčené EVL: Beskydy
Text oznámení záměru: OV8176_oznameni.zip (19156 kB) - 13.07.2015 14:11:49
Informace o oznámení: OV8176_infOznam.pdf (140 kB) - 15.07.2015 07:09:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2015
Datum nabytí právní moci: 15.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV8176_zjistovaci.zip (1281 kB) - 17.09.2015 07:29:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Karolinka
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: