Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK716
Název záměru: Skládka inertních materiálů Suchý důl ve Zlíně Mladcové
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínLouky nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínZlínPrštné
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2014 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
IČ oznamovatele: 60711086
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2014
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK716_oznameni.zip (2149 kB) - 10.04.2014 13:53:38
Informace o oznámení: ZLK716_infOznam.pdf (273 kB) - 10.04.2014 13:53:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK716_zjistovaci.zip (1028 kB) - 13.05.2014 10:41:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: