Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9173
Název záměru: Rozšíření výroby hydraulických hadic - DH III
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínOdryOdry
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2016 15:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 00 Odry
IČ oznamovatele: 26425173
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: OV9173_oznameni.zip (11022 kB) - 21.07.2016 14:49:04
Informace o oznámení: OV9173_infOznam.pdf (145 kB) - 21.07.2016 14:49:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Datum nabytí právní moci: 20.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV9173_zjistovaci.zip (554 kB) - 19.09.2016 14:36:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9173_infZjistovaci.zip (273 kB) - 24.10.2016 15:18:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: