Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK419
Název záměru: II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJetřichovJetřichov
Královéhradecký krajNáchodKřiniceKřinice
Královéhradecký krajNáchodPolice nad MetujíHony
Královéhradecký krajNáchodPolice nad MetujíPěkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2009 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
IČ oznamovatele: 70947996
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Broumovsko
Dotčené EVL: Broumovské stěny
Text oznámení záměru: HKK419_oznameni.pdf (4279 kB) - 26.06.2008 13:22:50
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK419_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4279 kB) - 26.06.2008 13:22:51
Informace o oznámení: HKK419_infOznam.pdf (134 kB) - 26.06.2008 13:22:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK419_zjistovaci.pdf (158 kB) - 23.07.2008 13:29:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK419_dokumentace.pdf (50149 kB) - 16.02.2009 14:19:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK419_infDokumentace.pdf (131 kB) - 16.02.2009 14:19:03
Text vyhodnocení na Naturu 2000: HKK419_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (50149 kB) - 16.02.2009 14:25:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK419_posudek.doc (336 kB) - 20.05.2009 12:27:53
Informace o posudku: HKK419_infPosudek.pdf (129 kB) - 20.05.2009 12:27:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK419_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (529 kB) - 20.05.2009 12:27:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK419_inf1VP.pdf (129 kB) - 02.06.2009 13:01:40
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK419_zapis1VP.pdf (737 kB) - 29.06.2009 12:00:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK419_zaveryStan.pdf (227 kB) - 17.07.2009 09:57:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: