Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ludvík Vladimír RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46170/ENV/06; 2081/ENV/11; 52403/ENV/15; MZP/2021/710/5860
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5278/850/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOTEAM
Zaměstnavatel - ulice: Pražská 916
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové
Zaměstnavatel - PSČ: 500 04
Zaměstnavatel - telefon: 603 224 626
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon: 603 224 626
Email: ekoteam@atlas.cz
Poznámka: dopravní stavby (dálnice, silnice, železnice, lanové dráhy, vodní cesty, letiště), průmyslové, zemědělské, obchodní objekty, těžba, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano