Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP240
Název záměru: Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavBřeclav
Jihomoravský krajBřeclavHruškyHrušky
Jihomoravský krajBřeclavMoravská Nová VesMoravská Nová Ves
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Jihomoravský krajHodonínLužiceLužice u Hodonína
Jihomoravský krajHodonínMikulčiceMikulčice
Jihomoravský krajHodonínRohatecRohatec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2019 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Hodonínská doubrava
Text oznámení záměru: MZP240_oznameni.zip (37942 kB) - 23.10.2008 09:00:15
Informace o oznámení: MZP240_infOznam.PDF (178 kB) - 23.10.2008 12:34:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP240_zjistovaci.zip (419022 kB) - 18.12.2008 14:59:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bakeš Jiří Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP240_dokumentace.zip (34336 kB) - 09.12.2009 11:49:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP240_infDokumentace.pdf (61 kB) - 09.12.2009 11:49:46
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP240_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (5779 kB) - 09.12.2009 11:49:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP240_posudek.zip (2147 kB) - 20.05.2011 11:27:17
Informace o posudku: MZP240_infPosudek.pdf (71 kB) - 30.05.2011 14:44:42
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP240_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (287 kB) - 30.05.2011 14:44:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP240_inf1VP.pdf (63 kB) - 16.06.2011 11:44:03
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP240_zapis1VP.pdf (98 kB) - 13.01.2012 09:43:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP240_zaveryStan.pdf (329 kB) - 13.01.2012 09:45:06
Prodloužení stanoviska: MZP240_prodlouzeniStan.pdf (303 kB) - 04.09.2019 12:25:52
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: