Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šikula Tomáš RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
69749/ENV/07; 31800/ENV/12; 81390/ENV/16; MZP/2022/710/2473
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8175/1488/OIP/03
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: HBH Projekt, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Kabátníkova 5
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: +420 549 123 480
Bydliště - ulice: Ve Stromovce 715/6
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 500 11
Bydliště - telefon: +420 605 536 053
Email: t.sikula@hbh.cz; sikula@eia-sea.com
Poznámka: dopravní stavby a zařízení, dobývání nerostů, lehký průmysl, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano