Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8027
Název záměru: Rychlostní silnice R55, stavba 5501 Olomouc - Kokory a stavba 5502 Kokory - Přerov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucGrygovGrygov
Olomoucký krajOlomoucKrčmaňKrčmaň
Olomoucký krajOlomoucMajetínMajetín
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecVelký Týnec
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecVsisko
Olomoucký krajPřerovBrodek u PřerovaLuková u Přerova
Olomoucký krajPřerovKokoryKokory
Olomoucký krajPřerovPřerovDluhonice
Olomoucký krajPřerovPřerovPředmostí
Olomoucký krajPřerovRokytniceRokytnice u Přerova
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2019 11:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, závod Brno
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Království
U Bílých hlín
U Strejčkova lomu
Text oznámení záměru: OV8027_oznameni.pdf (2305 kB) - 03.01.2005 11:16:59
Informace o oznámení: OV8027_infOznam.doc (38 kB) - 17.01.2005 09:41:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8027_zjistovaci.doc (41 kB) - 28.02.2005 13:33:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8027_dokumentace.pdf (5285 kB) - 14.12.2005 10:30:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8027_infDokumentace.doc (52 kB) - 14.12.2005 10:30:31
Vrácení dokumentace: OV8027_vraceni.doc (25 kB) - 21.06.2005 06:42:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8027_posudek.zip (17445 kB) - 30.06.2006 07:22:16
Informace o posudku: OV8027_infPosudek.doc (54 kB) - 29.06.2006 12:47:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8027_inf1VP.doc (46 kB) - 29.06.2006 12:51:02
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8027_zapis1VP.doc (75 kB) - 07.08.2006 14:41:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8027_zaveryStan.zip (843 kB) - 10.07.2015 14:28:08
Prodloužení stanoviska: OV8027_prodlouzeniStan.pdf (211 kB) - 06.08.2019 11:58:49
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
OlomouckýOlomoucObecní úřad Velký Týnec
OlomouckýPřerovMěstský úřad Přerov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena závěrem zjišťovacího řízení ze dne 2.9.2008 (viz MZP228) do 31.8.2010 a následně vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 7.6.2011, č.j.: 46212/ENV/11 o 5 let, tzn. do 31.8.2015. Dne 30. 7. 2019 byla platnost stanoviska prodloužena o 5 let, tedy do 30. 7. 2024 (čj. MZP/2019/570/923).