Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48011/ENV/06, 2082/ENV/11, 52743/ENV/15, MZP/2021/710/4479
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17162/4676/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Zaměstnavatel - ulice: 17. listopadu 2172/15
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava - Poruba
Zaměstnavatel - PSČ: 708 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: K Odře 67/10
Bydliště - město: Ostrava - Výškovice
Bydliště - PSČ: 700 30
Bydliště - telefon: 596 744 750
Email: vladi.lapcik@seznam.cz; vladimir.lapcik@vsb.cz
Poznámka: průmyslové technologie, technologické parky, dopravní stavby (dálnice, silnice, železnice, letiště, vodní cesty), energetická zařízení (tepelné, jaderné, větrné, solární a vodní elektrárny, bioplynové stanice), dobývání nerostů, odpadové hospodářství (termické zpracování odpadů), skladové areály a obchodní centra, chemie,průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano