Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK797
Název záměru: Rezidence Hněvotínská
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucNová Ulice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2018 09:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 04936027
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2017
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OLK797_oznameni.7z (21311 kB) - 20.12.2017 11:21:09
Informace o oznámení: OLK797_infOznam.pdf (208 kB) - 20.12.2017 11:16:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OLK797_zjistovaci.7z (1490 kB) - 29.05.2017 08:36:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2018
Text dokumentace: OLK797_dokumentace.7z (43470 kB) - 20.12.2017 15:29:51
Text přepracované/doplněné dokumentace: OLK797_prepracovana.zip (48956 kB) - 20.12.2017 15:29:51
Informace o dokumentaci: OLK797_infDokumentace.pdf (288 kB) - 20.12.2017 11:18:15
Vrácení dokumentace: OLK797_vraceni.pdf (219 kB) - 20.12.2017 15:29:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK797_posudek.pdf (2294 kB) - 03.05.2018 09:07:56
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK797_zaveryStan.pdf (490 kB) - 03.05.2018 09:08:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: