Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK194
Název záměru: Odstavné a parkovací plochy – LADOS, a.s.
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLípaLípa nad Dřevnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2007 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LADOS, a.s.
IČ oznamovatele: 25501640
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK194_oznameni.doc (652 kB) - 24.11.2006 13:30:00
Informace o oznámení: ZLK194_infOznam.doc (106 kB) - 20.11.2006 13:47:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK194_zjistovaci.doc (165 kB) - 18.12.2006 12:34:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK194_dokumentace.doc (686 kB) - 09.01.2007 10:04:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK194_infDokumentace.doc (94 kB) - 09.01.2007 10:04:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK194_posudek.doc (144 kB) - 14.05.2007 11:01:42
Informace o posudku: ZLK194_infPosudek.pdf (34 kB) - 14.05.2007 11:01:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK194_inf1VP.pdf (31 kB) - 28.05.2007 11:18:46
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK194_zapis1VP.pdf (71 kB) - 18.06.2007 06:24:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK194_zaveryStan.pdf (151 kB) - 14.08.2007 09:37:46
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: