Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK033
Název záměru: Těžba písků Žeravice - Lapač
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovŽeravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2005 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SASTAVO s.r.o., Rokytnice č.p. 143, okres Přerov
IČ oznamovatele: 25364901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Galgánek Jan
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK033_oznameni.doc (119 kB) - 07.01.2003 09:31:46
Informace o oznámení: OLK033_infOznam.doc (37 kB) - 08.01.2003 15:34:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK033_zjistovaci.doc (62 kB) - 03.03.2003 11:45:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK033_dokumentace.doc (492 kB) - 20.12.2004 09:31:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK033_infDokumentace.doc (40 kB) - 30.07.2004 12:32:46
Vrácení dokumentace: OLK033_vraceni.doc (35 kB) - 30.03.2004 11:24:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK033_posudek.pdf (7617 kB) - 30.11.2004 09:50:17
Informace o posudku: OLK033_infPosudek.doc (39 kB) - 30.11.2004 09:52:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK033_inf1VP.doc (41 kB) - 13.12.2004 16:43:43
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK033_zaveryStan.doc (108 kB) - 28.01.2005 14:19:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: