Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8202
Název záměru: Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovBrodek u PřerovaBrodek u Přerova
Olomoucký krajPřerovBrodek u PřerovaLuková u Přerova
Olomoucký krajPřerovCísařovCísařov
Olomoucký krajPřerovPřerovDluhonice
Olomoucký krajPřerovRokytniceRokytnice u Přerova
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2017 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV8202_oznameni.zip (19859 kB) - 11.08.2016 14:40:33
Informace o oznámení: OV8202_infOznam.pdf (127 kB) - 11.08.2016 15:31:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8202_zjistovaci.zip (1418 kB) - 10.10.2016 09:03:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2017
Text dokumentace: OV8202_dokumentace.zip (86789 kB) - 01.12.2016 10:22:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8202_infDokumentace.pdf (125 kB) - 01.12.2016 10:22:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2017
Text posudku: OV8202_posudek.pdf (2636 kB) - 30.06.2017 13:38:28
Informace o posudku: OV8202_infPosudek.pdf (107 kB) - 30.06.2017 13:38:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8202_inf1VP.pdf (85 kB) - 08.09.2017 11:47:52
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8202_zapis1VP.pdf (222 kB) - 17.10.2017 10:03:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8202_zaveryStan.zip (4224 kB) - 31.10.2017 09:37:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: