Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1065
Název záměru: Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1065_duvodyUkonceni.doc (58 kB) - 31.07.2018 08:04:17
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2018 08:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIGHT RAYS a.s., Stará Kysibelská č.p. 683/57A, 360 01 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 28035879
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.05.2013
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Hodonínská doubrava
Text oznámení záměru: JHM1065_oznameni.pdf (10072 kB) - 29.05.2013 13:36:57
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHM1065_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (9103 kB) - 03.05.2013 14:22:22
Informace o oznámení: JHM1065_infOznam.doc (62 kB) - 03.05.2013 14:21:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1065_zjistovaci.doc (169 kB) - 28.05.2013 09:16:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: