Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1217
Název záměru: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínSendražice u Kolína
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Středočeský krajKolínVeltrubyHradišťko I
Středočeský krajKolínVeltrubyVeltruby
Středočeský krajNymburkChoťánkyChoťánky
Středočeský krajNymburkLibice nad CidlinouLibice nad Cidlinou
Středočeský krajNymburkOpolanyKanín
Středočeský krajNymburkOpolanyOpolany
Středočeský krajNymburkOpolanyOpolánky
Středočeský krajNymburkPoděbradyPoděbrady
Středočeský krajNymburkPoděbradyVelké Zboží
Středočeský krajNymburkSánySány
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2020 11:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2018
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Libické luhy
Text oznámení záměru: OV1217_oznameni.zip (251598 kB) - 17.10.2018 11:21:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV1217_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2913 kB) - 17.10.2018 11:21:02
Informace o oznámení: OV1217_infOznam.zip (205 kB) - 24.10.2018 11:53:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV1217_zjistovaci.zip (2046 kB) - 02.08.2019 09:51:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1217_infZjistovaci.pdf (113 kB) - 02.08.2019 09:51:56
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 22.08.2019
Text dokumentace: OV1217_dokumentace.zip (351750 kB) - 19.07.2019 19:56:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1217_infDokumentace.pdf (119 kB) - 19.07.2019 19:56:01
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1217_posudek.zip (2588 kB) - 12.03.2020 11:16:11
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1217_inf1VP.pdf (250 kB) - 12.03.2020 11:49:16
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1217_zapis1VP.pdf (207 kB) - 12.03.2020 11:49:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: OV1217_zaveryStan.pdf (614 kB) - 12.03.2020 11:54:21
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaDrážní úřad - pracoviště Praha
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: