Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Fialová Martina Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
77466/ENV/10-2360/630/10; 52174/ENV/15-2452/630/15; MZP/2020/630/1767
Platnost do: 09.09.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Koželužská 672/25
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 723 393 890
Bydliště - ulice: Koželužská 672/25
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 723 393 890
Email: fialice@seznam.cz
Poznámka: