Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK800
Název záměru: Rozšíření SKI areálu Hrubá Voda, k.ú. Hrubá Voda a Hlubočky IV
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2019 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PARK SPORTU Hrubá Voda a.s., Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL: Libavá
Text oznámení záměru: OLK800_oznameni.zip (12855 kB) - 16.05.2017 09:49:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK800_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (12855 kB) - 16.05.2017 09:49:27
Informace o oznámení: OLK800_infOznam.docx (26 kB) - 16.05.2017 09:49:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OLK800_zjistovaci.zip (1934 kB) - 04.07.2017 07:32:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK800_dokumentace.zip (87498 kB) - 09.07.2018 10:34:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK800_infDokumentace.docx (24 kB) - 14.06.2018 13:22:23
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK800_posudek.zip (4951 kB) - 28.01.2019 08:50:35
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK800_zaveryStan.pdf (662 kB) - 28.01.2019 08:52:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: